shs chiptuning
podizaci
slep
akta
maxi mix
instruktori 1
reg
olx
kako ja vozim
mojeklepe.ba
LocirajPosao
akos.ba
4zida.ba b
instruktori 2
nabavi.ba
akta
mojaOkolina.ba
VasOdmor
nekretnine banner
vezir.ba
telefoni.ba
nextbike.ba
bh map app
app
nextbike.ba 2
atiker
racunovodja.ba
testovi
Instruktor
app
Alibeg.Ba
rutmap.ba
testovi
radnomjesto.ba
BHTruck.org
poduzetnik.ba
jaspijun.com
app
instruktori 3
KudSad.ba
akta
kliker.ba
AGENCIJA ZA NEKRETNINE STANPROMET
app
pomozi ba
4zida.ba c

ZNAKOVI OPASNOSTI

 Značenja znakova opasnosti
Znakovi opasnosti učesnicima u saobraćaju označavaju blizinu dijela puta ili mjesto na kojem učesnicima u saobraćaju prijeti opasnost određenog karaktera.

Oblici znakova opasnosti
Znakovi opasnosti imaju oblik jednakostraničnog trokuta, čija se donja stranica nalazi u horizontalnom položaju, a vrh naspram nje okrenut je prema gore, izuzev znakova I-50 i I-51 (Andrejin križ) te I-52 (približavanje prijelazu puta preko željezničke pruge sa branicima ili polubranicima) i I-53 (približavanje prijelazu puta preko željezničke pruge bez branika ili polubranika).

Boja znakova opasnosti
(1) Temeljna boja znakova opasnosti je bijela boja, a krajevi trokuta su crveni, izuzev znakova I- 25 (radovi na cesti) i I-43 (saobraćajna nesreća), čija je temeljna boja žuta.
(2) Simboli na znakovima opasnosti su crne boje.

Dimenzije znaka opasnosti
(1) Dužina stranice jednakostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi:
1) na autocestama, brzim cestama, cestama rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i na putevima koji nisu ulice na kojima je širina kolovoza sedam i više metara – 120 cm,
2) na cestama širine kolovoza 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim saobraćajnicama (ili ulicama) – 90 cm,
3) na svim ostalim putevima i gradskim ulicama – 60 cm,
4) kada se znakovi postavljaju u tunelima i galerijama – 60 cm i
5) kada se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.
(2) Na cestama iz tačke 2, clan (1) ovog članka mogu se prema potrebi postavljati i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 120 cm, a na cestama iz tačke 3, clan (1) ovog članka i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 90 cm.

Pravilo za postavljanje znaka opasnosti
(1) Znakovi opasnosti se, u pravilu, postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na putu.
(2) Znakovi iz stavka (1) ovog članka mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mjesta na putu, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu puta na kojem se znak postavlja. Ako uslovi sigurnosti saobraćaja zahtijevaju, posebno brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost puta, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na putu.
(3) Znakovi opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se obilježava udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.
(4) Na nepreglednim putevima ili na putevima na kojima je dopuštena veća brzina vožnje, te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na putu, između znaka opasnosti postavljenog na udaljenosti iz stavke (1) i (2) ovog članka i tog opasnog mjesta na cesti može se postaviti još jedan znak ili više istih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče sa naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.

Vrste znakova opasnosti
Znakovi opasnosti su:
1) znak »krivina u lijevo« (I-1), znak »krivina u desno« (I-2), znak »dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva u lijevo« (I-3), znak »dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva u desno« (I-4), označavaju približavanje krivini ili krivinama koje su opasne zbog svojih osobina ili zbog nedostatka vidljivosti.
Simboli na znakovima mogu biti različiti, yavisno od stvarne situacije na putu.

Znak I-1                                    Znak I-2                                   Znak I-3                                   Znak I-4

2) znak »opasna nizbrdica« (I-5) i znak »opasan uspon« (I-6) označavaju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno opasnom usponu ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proizlazi iz tih uvjeta.

I-5

Znak I-5                                    Znak I-6

3) znak »suženje ceste« (I-7), znak »suženje ceste sa desne strane« (I-8) i znak »suženje ceste sa lijeve strane« (I-9) označavaju približavanje suženju kolovoza koji može predstavljati izvjesnu opasnost. Kada se znakovi postavljaju za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolovoya, temeljna boja im je žuta.

I-9

Znak I-7                                    Znak I-8                                    Znak I-9

4) znak »pokretni most« (I-10) obilježava blizinu mjesta na kojoj cesti prijelazi preko pokretnog mosta. Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje.

Znak I-10

5) znak »blizina obale« (I-11) obilježava blizinu mjesta na kojem cesta nailazi na obalu. Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje.

Znak I-11

6) znak »neravan kolovoz« obilježava blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravan zbog postojanja izbočine na cesti (I-12), ulegnuća kolovoza (I-13) ili uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolovozu (I-14).

Znak I-12                                    Znak I-13                                    Znak I-14

7) znak »klizav kolovoz« (I-15) obilježava blizinu dijela ceste na kom kolnik prilikom određenih atmosferskih uvjeta ili sličnih okolnosti ima klizavu površinu.

Znak I-15

8) znak »kamenje pršti« (I-16) obilježava blizinu dijela puta na kojem se nalazi neuvaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi te na kojem za druge sudionike u saobraćaju postoji povećana opasnost od prštanja kamenja.

Znak I-16

9) znak »odron kamena sa desne strane kolovoza« (I-17) i znak »odron kamena sa lijeve strane kolovoza« (I-18) obilježava blizinu dijela puta na kojem postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

Znak I-17                                    Znak I-18

10) znak »obilježeni pješački prijelaz« (I-19) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježeni pješački prijelaz.
Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

Znak I-19

11) znak »djeca na cesti« (I-20) obilježava blizinu mjesta na cesti kojoj se djeca češće i u većem broju kreću (na primjer ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih mjesta). Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

Znak I-20

12) znak »pješaci na cesti« (I-21) obilježava blizinu dijela puta kojim se kreću pješaci.

Znak I-21

13) znak »biciklisti na cesti« (I-22) obilježava blizinu dijela puta kojom se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kom biciklisti češće nailaze na cestu sa bočne ceste ili biciklističke staze.

Znak I-22

14) znak »životinje na cesti» (I-23) obilježava mjesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prijelaze puta ceste ili se kreću duž puta.

Znak I-23

15) znak »divljač na cesti« (I-24) obilježava posebno opasna mjesta na kojima divljač često prijelazi preko puta.

Znak I-24

16) znak »radovi na cesti« (I-25) obilježava blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Temeljna boja znaka je žuta. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Pokraj njega postavlja se tabla za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti koji noću i kada je vidljivost smanjena, mora imati propisan svjetlosni znak.

Znak I-25

17) znakovi »nailazak na svjetlosnu prometnu signalizaciju« (I-26) i (I-27) označavaju blizinu križanja odnosno spajanja cesta ili obilježenog pješačkog prijelaza na kojem se promet reguliše uređajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova.
Simboli na znaku I-26 imaju po vertikalnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dole.
Simboli na znaku I-27 imaju po horizontalnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno.
Kada se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, temeljna boja mu je žuta.

Znak I-26                                    Znak I-27

18) znak »blizina aerodroma« (I-28) obilježava dio ceste preko kojeg avioni prelijeću u niskom letu pri slijetanju, odnosno polijetanju.

Znak I-28

19) znak »bočni vjetar sa lijeve strane« (I-29) i znak »bočni vjetar sa desne strane« (I-30) obilježava blizinu dio puta na kojem često puše jak bočni vjetar sa desne ili lijeve strane.

Znak I-29                                    Znak I-30

20) znak »saobraćaj u oba smjera« (I-31) obilježava mjesto na putu od kog se saobraćaj odvija u oba smjera. Kada se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolovoza, temeljna boja mu je žuta. Znak se postavlja na mjestu na kojem započinje odvijanje saobraćaja u oba smjera, a prema potrebi, postavlja se i na dijelu puta na kojem se odvija saobraćaj u oba smjera.

Znak I-31

21) znak »tunel (galerija)« (I-32) obilježava blizinu tunela ili galerije na cesti.

Znak I-32

22) znak »opasnost na putu« (I-33) obilježava blizinu dijela puta ili mjesta na putu na kojem učesnicima u saobraćaju prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak opasnosti.
Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Kada se znak postavlja za označavanje radova na putu, prepreka i oštećenja kolovoza, temeljna boja mu je žuta.

Znak I-33

23) znak »ukrštanje puteva istog značaja« (I-34) obilježava blizinu ukrštanja puteva, od kojih ni jedan put nije put sa prvenstvom prolaza. Znak se, u pravilu, postavlja na putevima izvan naselja.

Znak I-34

24) znak »ukrštanje sa sporednom putem pod pravim uglom« (I-35), znak »spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa lijeve strane« (I-36), znak »spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa desne strane« (I-37), znak »spajanje sporednog puta pod oštrim uglom sa lijeve strane« (I-38), znak »spajanje sporednog puta pod oštrim uglom sa desne strane« (I-39), označavaju blizinu križanja odnosno spajanja puteva na kojima se put sa prednošću prolaska ukržta odnosno spaja sa sporednom putem.
Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi od stvarne situacije na cesti. Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednom putu, koji se križa odnosno spaja sa putem sa prvenstvom prolaza ispred ukrštanja odnosno spajanja postavljen znak II-1 (nailazak na put sa prvenstvom prolaza) ili znak II-2 (obavezno zaustavljanje).

Znak I-35                                    Znak I-36                                    Znak I-37                                    Znak I-38                                    Znak I-39

25) znak »raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja« (I-40) obilježava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija kružno. Kada se znak postavlja za označavanje radova na putu, prepreka i oštećenja kolnika, temeljna boja mu je žuta.

Znak I-40

26) znak »poledica« (I-41) obilježava blizinu dijela puta na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice.

Znak I-41

27) znak »prevrtanje ili iskliznuće vozila« (I-42) obilježava blizinu dijela puta na kojem postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila.

Znak I-42

28) znak »saobraćajna nesreća« (I-43) obilježava blizinu dijela puta na kojem se dogodila saobraćajna nesreća. Temeljna boja znaka je žuta. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

Znak I-43

29) znak »kolona zaustavljenih vozila« (I-44) obilježava blizinu dijela puta na kojem u određenim uvjetima saobraćaja ili drugim okolnostima postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila. Vozila u koloni na znaku imaju crvena svjetla.

Znak I-44

30) znak »neutvrđena bankina« (I-45) obilježava blizinu dijela ceste gdje je uz kolovoz bankina neutvrđena.

Znak I-45

31) znak »opasnost od požara« (I-46) obilježava područje u kojem postoji povećana opasnost od izbijanja nekontroliranog požara.
Simbol zapaljenog palidrvca na znaku je žute boje, a simbol vatre crvene boje.

Znak I-46

32) znak »tramvajska pruga« (I-47) obilježava blizinu mjesta na kojem put prijelazi preko tramvajske pruge u istoj razini.

Znak I-47

33) znak »prijelaz puta preko željezničke pruge sa branicima ili polubranicima« (I-48) obilježava blizinu prijelaza puta preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

Znak I-48

34) znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (I-49) obilježava blizinu prijelaza puta preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

Znak I-49

35) znak »Andrejin križ« (I-50) obilježava mjesto na kojem put prijelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika sa jednim saobraćajnom trakom, odnosno (I-51) sa dvije ili više saobraćajnih traka.
Kada uz put nema dovoljno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90° udesno.
Znakovi se izvode sa najmanje II klasom retrorefleksije.
Znak »Andrejin križ« ima oblik jednog odnosno dva kolosjeka. Radi bolje uočljivosti, znak »Andrejin križ« mora biti postavljen na ploču bijele podloge.
Znakovi se postavljaju samo na prijelazima puta preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže šine, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m, odnosno ne daljoj od 10 m od najbliže šine.
Ako je prijelaz puta preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlosnih signala, znak se postavlja na istom stubu iznad svjetlosnih signala. Znak »Andrejin križ« mora biti uočljiv sa udaljenosti najmanje 50 metara.

Znak I-50                                    Znak I-51

36) znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge sa branicima ili polubranicima« (I-52) obilježava udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji je osiguran branicima ili polubranicima. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Znak ima oblik pravougaonika , čiju osnovicu čini kraća stranica. Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravougaonika sa tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta ukrštanja ceste i željezničke pruge u razini, znak sa dvije kose pruge na 160 m, a znak sa jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku. Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka sa jednom kosom prugom.

37) znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (I53) obilježava udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji nije osiguran branicima ili polubranicima. Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Znak ima oblik pravougaonik, čiju osnovicu čini kraća stranica.
Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokuta sa tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak sa dvije kose pruge na 160 m, a znak sa jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolovozu. Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka sa jednom kosom prugom.

Znak I-52

reg

Copyright 2014/2018 - NoOne d.o.o. - Sarajevo - Sva prava zadržana Autoškola LIFELINE.