shs chiptuning
podizaci
slep
akta
maxi mix
instruktori 1
reg
olx
kako ja vozim
mojeklepe.ba
LocirajPosao
akos.ba
4zida.ba b
instruktori 2
nabavi.ba
akta
mojaOkolina.ba
VasOdmor
nekretnine banner
vezir.ba
telefoni.ba
nextbike.ba
bh map app
app
nextbike.ba 2
atiker
racunovodja.ba
testovi
Instruktor
app
Alibeg.Ba
rutmap.ba
testovi
radnomjesto.ba
BHTruck.org
poduzetnik.ba
jaspijun.com
app
instruktori 3
KudSad.ba
akta
kliker.ba
AGENCIJA ZA NEKRETNINE STANPROMET
app
pomozi ba
4zida.ba c

ZNAKOVI OBAVJEŠTENJA

Značenje znakova obavještenja
Znakovi obavještenja sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi i druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Oblici znakova obavještenja
Znakovi obavještenja imaju oblik kvadrata, pravokuta ili kruga.

Temeljna boja znakova obavještenja
(1) Temeljna boja znakova obavještenja je:
1) žuta sa simbolima i natpisima crne boje,
2) plava sa simbolima i natpisima bijele, crne, crvene ili zelene boje,
3) zelena sa simbolima i natpisima bijele boje, ili
4) bijela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.

(2) U izuzetnim slučajevima, narandžasta boja može biti upotrebljena kod privremenog usmjeravanja prometa na znakovima III-108 (cestokaz obilaska), III-109 (traka za prekrivanje znakova) i III-112 (predznak za ručno reguliranje prometa).

(3) Na istom znaku (pločii) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, u ovisnosti od vrste ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

Dimenzija znaka
obavještenja
(1) Poluprečnik kruga znaka obavještenja iznosi:
1) na autopucestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila, koji nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90 cm,
2) na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm,
3) u tunelima i galerijama – 60 cm i
4) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je znak umetnut, najmanje – 40 cm.

(2) Veličina stranice znaka obavještenja oblika kvadrata iznosi:
1) na autocestama, cestama rezerviranim za saobraćaj motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90 cm,
2) na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm,
3) u tunelima i galerijama – 60 cm i
4) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada znak umetnut, najmanje – 40 cm.

(3) Veličina stranica znaka obavještenja oblika pravokuta iznosi:
1) na autocestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90×135 cm,
2) na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60×90 cm,
3) u tunelima i galerijama – 60×90 cm i
4) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je znak umetnut, najmanje – 40×60 cm.

Postavljanje znakova obavještenja
(1) Znakovi obavještenja postavljaju se tako da sudionici u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekat, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.
(2) Ako se objekat ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata, odnosno terena na koji se znak odnosi.

Vrste znakova obavještenja
Znakovi obavještenja su:
1) znak »prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smjera« (III-1) obavještava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smjera. Kada se upotrijebi znak III-1, na prilazu uskom prolazu iz suprotnog smjera mora biti postavljen znak »prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smjera« (II-38). Znak se postavlja ispred suženog dijela ceste, a na suprotnoj se strani suženog dijela ceste postavlja znak II-38 (prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smjera).

Znak III-1

2) znakovi »cesta sa jednosmjernim prometom« (III-2) i (III-3) obavještavaju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi »jedan smjer« mogu biti ispisane na strelici tog znaka. Znakovi se postavljaju uzduž ceste sa jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.
Znak III-2 postavlja se tako da je strelica vertikalna na uzdužnu osu ceste, a znak III-3 tako da je strelica paralelna sa uzdužnom osom ceste.

              

Znak III-2                     Znak III-3

3) znak »cesta sa prvenstvom prolaza« (III-4) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj vozila imaju prednost prolaza prema vozilima koja se kreću cestama koje se križaju, odnosno spajaju sa tom cestom ili dijelom ceste.
Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjeg kvadrata i vanjskog ruba znaka je bijele boje.
Znak se, po pravilu postavlja, na glavnim prometnicama u naselju i na prilazima naselju i to ispred križanja, odnosno spajanja.

Znak III-4

4) znak »završetak ceste sa prvenstvom prolaza« (III-5) obilježava mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste sa prvenstvom prolaza.
Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjeg kvadrata i vanjskog ruba znaka je bijele boje.

Znak III-5

5) znakovi »obilježeni pješački prijelaz« (III-6) i »obilježeni prijelaz biciklističke staze« (III-7) označavaju mjesto na cesti na kojoj se nalazi obilježen pješački prijelaz, odnosno obilježen prijelaz biciklističke staze. Znakovi se izvode sa najmanje II klasom retrorefleksije.
Znakovi se postavljaju isključivo neposredno ispred obilježenog pješačkog ili biciklističkog prijelaza.

              

Znak III-6                     Znak III-7

6) znak »djeca na cesti« (III-8) obilježava mjesto na cesti kojim se djeca kreću često ili u većem broju (ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih prostora).
Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.

Znak III-8

7) znak »podzemni ili nadzemni pješački prolaz« (III-9) obilježava mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz.
Znakovi se postavljaju isključivo neposredno ispred obilježenoga pješačkog prolaza, odnosno iznad njega.

Znak III-9

8) znak »slijepa cesta« (III-10) obilježava blizinu i položaj ceste koja nema izlaza (slijepa cesta).
Položaj simbola u znaku treba odgovarati stvarnom položaju slijepe ceste prema cesti na kojoj se taj znak postavlja.

Znak III-10

9) znak »smjer kretanja vozila do raskrižja na kojoj je zabranjeno skretanje ulijevo« (III-11) obilježava cestu kojom se vozilo mora kretati do tog raskrižja.
Znak se postavlja na prvo križanje ili spajanje ispred onoga na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo.

Znak III-11

10) znak »preventivna izbočina na cesti« (III-12) i znak »preventivno ulegnuće na cesti« obilježava mjesto gdje je postavljena preventivna izbočina ili ulegnuće kao objekti koji se koriste za smirivanje prometa.
Znakovi se izvode sa najmanje II klasom retrorefleksije.

     

Znak III-12                     Znak III-13

11) znak »prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom« (III-14) obilježava mjesto odakle prestaje zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom.
Znak se postavlja se na mjestu na cesti na kojoj prestaje važiti zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom.

Znak III-14

12) znak »prestanak zabrane pretjecanja za teretna vozila« (III-15) obilježava mjesto na kojem prestaje zabrana pretjecanja teretnim vozilima.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojoj prestaje važiti zabrana pretjecanja za teretna vozila.

Znak III-15

13) znak »prestanak ograničenja brzine« (III-16) obilježava mjesto odakle prestaje ograničenje brzine, a znak »prestanak najmanje dopuštene brzine« (III-17) obilježava mjesto na kojem prestaje propisana najmanje dopuštena brzina. Brzina na znakovima predstavlja primjer.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojoj prestaje važiti ograničenje brzine.

     

Znak III-16                     Znak III-17

14) znak »prestanak zabrane davanja zvučnih signala« (III-18) obilježava mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih signala.
Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojoj prestaje važiti zabrana davanja zvučnih signala.

Znak III-18

15) znak »prestanak svih zabrana« (III-19) obilježava mjesto na cesti na kojoj prestaju važiti sve zabrane na toj cesti.

Znak III-19

16) znak »prestanak obvezne uporabe zimske opreme« (III-20), znak »završetak biciklističke staze« (III-21), znak »završetak pješačke staze« (III-22), znak »završetak staze za jahače« (III-23), znak »završetak staze za pješake i bicikliste« (III-24), znak »završetak razdvojene staze za pješake i bicikliste« (III-25) označavaju mjesta na cesti na kojima prestaju važiti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti.

Znak III-20                     Znak III-21                     Znak III-22                     Znak III-23                     Znak III-24                     Znak III-25

17) znak »zona u kojoj je brzina kretanja ograničena« (III-26) obilježava područje, odnosno zonu kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku. Brzina na znaku predstavlja primjer.

Znak III-26

18) znak »završetak zone u kojoj je brzina kretanja ograničena« (III-27) obilježava mjesto na kom prestaje ograničenje brzine koje je važilo u određenom području, odnosno zoni. Znak se sastoji od odgovarajućeg prometnog znaka koji je umetnut i precrtan sa pet kosih crta crne boje.
Brzina na znaku predstavlja primjer.

Znak III-27

19) znak »pješačka zona« (III-28) obilježava područje namijenjeno isključivo kretanju pješaka, a zabranjeno je kretanje vozila na motorni pogon;

Znak III-28

20) znak »završetak pješačke zone« (III-29) obilježava mjesto na kojem prestaje zabrana kretanja vozilima na motorni pogon;
Znak se sastoji od odgovarajućeg prometnog znaka koji je umetnut i precrtan sa pet kosih crta crne boje;

Znak III-29

21) znak »područje smirenog prometa« (III-30) obilježava mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka budući da je dječija igra dopuštena;

Znak III-30

22) znak »završetak područja smirenog prometa« (III-31) obilježava mjesto na kojem se izlazi iz područja smirenog prometa.

Znak III-31

23) znak »zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (III-32) obilježava mjesto u naselju iz kojeg se ulazi u zonu u kojoj se provodi opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme, bez obzira na to da li se plaća naknada za parkiranje na određeno vrijeme ili ne.
Znaku može biti pridodata dopunska ploča na kojoj će se označiti dani ili sati za koje ograničenje važi.

Znak III-32

24) znak »završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (III-33) obilježava mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj se provodi opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme.
Znak se sastoji od odgovarajućeg saobraćajnog znaka koji je umetnut i precrtan sa pet kosih crta crne boje.

Znak III-33

25) znak »brzina koja se preporučuje« (III-34) obilježava brzinu koja se preporučuje na određenom dijelu ceste. Brzina na znaku predstavlja primjer.

Znak III-34

26) znak »prestanak preporučene brzine« (III-35) obilježava mjesto na kojem prestaje preporučena brzina. Brzina na znaku predstavlja primjer.

Znak III-35

27) znak »školska patrola« (III-36) obavještava vozače o blizini mjesta ili mjestu na kojem pripadnici školske prometne jedinice osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza.

Znak III-36

28) znak »bolnica« (III-37) obilježava blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.

Znak III-37

29) znak »hitna pomoć« (III-38) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi ustanova hitne medicinske pomoći. Simbol na znaku crvene je boje.

Znak III-38

30) znak »policijska postaja« (III-39) obilježava mjesto na kojem se nalazi policijska postaja.

Znak III-39

31) znak »parkiralište« (III-40), »garaža« (III-41) i »vremensko ograničenje parkiranja« (III-42) i znakovi »parkiraj i vozi se« (III-43 i III-44) obilježava prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, garažiranje vozila, ili na kojem vozači mogu parkirati vozilo i nastaviti put vozilima javnog prijevoza putnika ili iznajmljenim biciklom. Na znakovima III-40 i III-41 ili na dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje parkiranja (III-42). Na znakovima »parkiraj i vozi se« simbolima može biti označena vrsta vozila javnog pijrevoza i brojevi linija.

                                                    

Znak III-40                                Znak III-41                               Znak III-42                     Znak III-43                   Znak III-44

32) znak »telefon« (III-45) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi telefonska govornica.
Ako se znak postavlja u tunelu, ispod bijelog polja ispisan je natpis SOS.

Znak III-45

33) znak »benzinska postaja« (III-46) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi benzinska postaja.

Znak III-46

34) znak »informacija« (III-47) obilježava blizinu mjesta ili mjesto u kojem se mogu dobiti turističke obavijesti.

Znak III-47

35) znak »hotel ili motel« (III-48) označava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel ili motel.

Znak III-48

36) znak »restoran« (III-49) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restoran.

Znak III-49

37) znak »pitka voda« (III-50) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda.

Znak III-50

38) znak »autobusko stajalište« (III-51) obilježava mjesto na kojem se nalazi autobusko stajalište. Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je paralelan sa uzdužnom osom ceste, gledajući u smjeru kretanja.

Znak III-51

39) znak »tramvajsko stajalište« (III-52) obilježava mjesto na kojem se nalazi tramvajsko stajalište. Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je paralelan sa uzdužnom osom ceste, gledajući u smjeru kretanja.

Znak III-52

40) znak »zračna luka« (III-53) obilježava blizinu zračne luke ili mjesto zračne luke.

Znak III-53

41) znak »taxi« (III-54) obilježava mjesto na kom se nalazi taxi stajalište. Znak se postavlja na ulaznom i/ili izlaznom dijelu stajališta koji je paralelan sa uzdužnom osom ceste, gledajući u smjeru kretanja.

Znak III-54

42) znakovi »luka-pristanište« (III-55) označavaju blizinu luke ili pristaništa ili mjesto u kojem se nalazi luka ili pristanište. Dvije valovite crte su plave boje.

Znak III-55

43) znak »kavana« (III-56) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi kavana.

Znak III-56

44) znak »mjesto za ispuštanje otpadnih voda« (III-57) obilježava mjesto na kojem se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje.

Znak III-57

45) znakovi »teren za kampiranje pod šatorima« (III-58), »teren za kampiranje u prikolicama« (III-59) i »teren za kampiranje u vozilima« (III-60) označavaju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili u vozilima. Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje.

                                

Znak III-58                     Znak III-59                     Znak III-60

46) znak »teren uređen za izletnike« (III-61) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi teren uređen za izletnike.

Znak III-61

47) znak »planinarski dom« (III-62) obilježava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi planinarski dom i teren uređen za izletnike.

Znak III-62

48) znak »vatrogasna služba« (III-49), koji označava blizinu mjesta ili mjesto u kome se nalazi služba za gašenje požara. Simbol znaka crvene je boje.

Znak III-63

49) znak »vozilo za pomoć na cesti« (III-64) obilježava blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.

Znak III-64

50) znak »radionica za popravak vozila« (III-65) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak vozila.

Znak III-65

51) znak »autopraona« (III-66) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi autopraona.

Znak III-66

52) znak »javni toalet« (III-67) obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi javni toalet.

Znak III-67

53) znak »radionica za popravak guma« (III-68), obilježava blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak guma.

Znak III-68

54) znak »radiopostaja« (III-69) obilježava područje na kojem se može pronaći radiopostaja koja daje službene obavijesti o stanju na cestama, čiji su naziv i frekventno područje upisani na znaku.

Znak III-69

55) znak »vodozaštitno područje« (III-70) obilježava mjesto na cesti od koje se cesta pruža uzduž vodozaštitnog područja i gdje svi vozači moraju biti posebno oprezni. Simbol znaka je narančaste boje, osovina sa kotačima je crne boje, a dvije valovite crte su plave boje.

Znak III-70

56) znak »tabla za usmjeravanje« (III-71) i (III-72), koji obilježava mjesto gdje se nailazi na oštar zavoj.

                     

Znak III-71                                          Znak III-72

57) znak »autocesta« (III-73) obilježava mjesto odakle počinje autocesta.

Znak III-73

58) znak »završetak autoceste« (III-74) obilježava mjesto na kojem se završava autocesta. Znak je precrtan kosim crtama crvene boje.

Znak III-74

59) znak »brza cesta ili cesta rezerviran za promet motornih vozila« (III-75) obilježava mjesto od kog počinje brza cesta ili cesta rezerviran za promet motornih vozila

Znak III-75

60) znak »završetak brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila« (III-76) obilježava mjesto na kojem završava brza cesta, odnosno cesta rezervirana za promet motornih vozila. Znak je precrtan kosim crtama crvene boje;

Znak III-76

61) znak »niša za zaustavljanje vozila« (III-77) i (III-78) obilježava mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina unutar kolnika za zaustavljanje vozila u nuždi. Znak se postavlja na početku niše i 250 m, izuzetno 150 m, prije mjesta koje obilježava.
Znak III-77 ima natpis SOS na crvenoj podlozi.
Znak III-78 postavlja se na nišama na kojima se nalazi SOS telefon, a znak III-78 se postavlja na nišama u čijoj blizini nema SOS telefona.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na svim ostalim cestama je plave boje.

                

Znak III-77                     Znak III-78

62) znak »planinski prijevoj« (III-79) obilježava planinski prijevoj sa nadmorskom visinom. Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

Znak III-79

63) znak »rijeka« (III-80) obilježava naziv rijeke preko koje cesta prijelazi. Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet
motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

Znak III-80

64) znak »cestovni objekat« (III-81) i (III-82) obilježava naziv i dužinu cestovnog objekta od posebnog značaja (tunel, vijadukt i sl).
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

             

Znak III-81                     Znak III-82

65) znak »policijska postaja« (III-83) obilježava blizinu mjesta ili mjesto gdje se nalazi policijska postaja.
Ispod strelice može se upisati i udaljenost u metrima do mjesta gdje se policijska postaja nalazi.

Znak III-83

66) znak »naziv naseljenog mjesta« (III-84) obilježava naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto.
Znak se postavlja na mjestu ulaza u naselje i obilježava sa kojeg se mjesta moraju primjenjivati prometni propisi u naselju.
Znak III-84 postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

Znak III-84

67) znak »završetak naseljenog mjesta« (III-85) obilježava mjesto na kom završava naselje kroz koje prolazi cesta.
Znak se postavlja na mjestu završetka naselja i obilježava sa kojeg se mjesta prestaju primjenjivati prometni propisi u naselju.
Znak III-81 postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

Znak III-85

68) znak »cestokazkaz« (III-86) i (III-87) obilježava mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj prema kom vodi cesta na koji cestokazkaz upućuje.
Na cestokazu mogu biti ispisana najviše dva naziva mjesta, koji su ispisani jedan ispod drugoga.
Uz znak III-82 i III-83 mora biti upisana udaljenost do odredišta u km.
Znakovi se postavljaju na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koji se znak odnosi.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, a na ostalim cestama je bijele boje.
Znak III-82 i III-83 može se postaviti u četvrtom stupnju vođenja prometa.

                

Znak III-86                     Znak III-87

69) znak »cestokaz za zračnu luku« (III-88) obilježava smjer ceste prema zračnoj luci.

Znak III-88

70) znak »cestokaz za autocestu, brzu cestu ili cestu rezerviranu za promet motornih vozila«
(III-89) i (III-90) obilježava smjer prema autocesti, brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila.
Na cestokazu mogu biti upisani nazivi mjesta, simbol autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila, broj ceste i oznaka autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak III-89 postavlja se na raskrižjima na kojima se ulazi na autocestu, brzu cestu ili cestu rezerviranu za promet motornih vozila.
Znak III-90 postavlja se na raskrižjima koje upućuju ili se nalaze u smjeru autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak koji se odnosi na autocestu je zelene boje, a na brzoj cesti, odnosno cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.
Znakovi se mogu postavljati u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa.

             

Znak III-89                     Znak III-90

71) znakovi »prestrojavanje vozila« (III-91) i »prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mjesta« (III-92) označavaju mjesto prestrojavanja na ulaznim grlima raskrižja na cestama sa više prometnih traka.
Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (III-92).
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Znak III-91 je plave boje.
Znak III-92 postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, dok je na ostalim cestama bijele boje.

             

Znak III-91                     Znak III-92

72) znak »početak prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika« (III-93) i znak »završetak prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika« (III-94) obilježava mjesto na kom počinje ili završava prometna traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika.

             

Znak III-93                     Znak III-94

73) znak »prometna traka za vozila javnog prijevoza putnika« (III-95) obilježava simbolom ili tekstom prometnu traku kojom se kreću isključivo vozila javnog prijevoza putnika. Na znakovima III-89, III-90 i III-91 umjesto simbola može biti upisan tekst: »Tram«, »Bus«, »Taxi«.

Znak III-95

74) znak »otvaranje prometne trake« (III-96) obilježava mjesto gdje počinje dodatna prometna traka za kretanje vozila u istom smjeru.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka prometne trake.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
Znak postavljen na autocest je zelene boje, a na svim ostalim cestama je plave boje.
Kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

Znak III-96

75) znak »zatvaranje prometne trake« (III-97) obilježava mjesto gdje se završava, odnosno ukida jedna od prometnih traka koja je namijenjena kretanju vozila u istom smjeru. Na znakovima može biti upisana udaljenost do mjesta završetka prometne trake.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na svim ostalim cestama je plave boje.
Kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

Znak III-97

76) znak »dopuštena brzina na pojedinoj prometnih traci« (III-98) obilježava najmanju dopuštenu brzinu na pojedinoj prometnoj traci.
Brzine na znaku predstavljaju primjer.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-98

77) znak »početak prometne trake za spora vozila« (III-99) obilježava mjesto gdje započinje prometna traka kojom se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka prometne trake.
Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka, zabranama i načinu prestrojavanja na njima. Brzine na znaku predstavljaju primjer.
Znak se postavlja na autocestama, brzim cestama ili cestama rezerviranim za promet motornih vozila sa dve odvojene kolničke površine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-99

78) znak »završetak prometne trake za spora vozila« (III-100) obilježava mjesto na kojem se završava prometna traka namijenjena kretanju sporih vozila.
Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka završetka prometne trake.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima.
Znak se postavlja na autocestama, brzim cestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozila sa dva odvojena kolnika.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-100

79) znak »ploča za označavanje izlaza« (III-101) obilježava mjesto izlaska sa autoceste, brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a brzoj cesti, odnosno cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.
Znak se postavlja na vrhu razdjelnog otoka.

Znak III-101

80) znak »odmorište« (III-102) i (III-103) obilježava nailazak na mjesto na kom se nalazi prostor sa uslužnim sadržajima i prostor za odmor putnika.
Na znaku su simboli sadržaja odmorišta i udaljenost do odmorišta (III-98), odnosno do iduće benzinske postaje (III-103).
Kada se znak (III-103) postavlja na početku prometne trake za isključivanje, ispod simbola sadržaja odmorišta nalazi se kosa strelica udesno.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje, na magistralnim i regionalnim cestama je žute boje, a na ostalim cestama je bijele boje.

                

Znak III-102                     Znak III-103

81) znak »zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu ili brzu cestu, odnosno cestu rezerviranu za promet motornih vozila« (III-104) obilježava kojim je vrstama vozila i sudionika u prometu zabranjeno kretanje autocestom, brzom putem, odnosno cestom rezerviranom za promet motornih vozila.
Kada se znak odnosi na brzu cestu odnosno cestu rezerviranu za promet motornih vozila, tada umjesto znaka III-73 sadrži znak III-75 i plave je boje;

Znak III-104

82) znak »cestarina« (III-105) postavljen iznad prometnih traka obilježava nailazak na objekat za naplatu cestarine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-105

83) znak »obaviijest o naplati cestarine« (III-106) obilježava nailazak na objekat za naplatu cestarine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

Znak III-106

84) znak »obvezno uzimanje naplatne karte« (III-107), »naplata cestarine« (III-108),
»elektronska naplata cestarine« (III-109) i »naplata cestarine smart karticom« (III-110) obilježava obvezno uzimanje naplatne karte, odnosno način plaćanja cestarine na objektu namijenjenom za naplatu cestarine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti ili cesti rezerviranoj za promet motornih vozila je plave boje.

                                       

Znak III-107                                                  Znak III-108                                        Znak III-109                                                    Znak III-110

85) znak »naizmjenično uključivanje vozila« (III-82), koji označava mjesto na cesti, gdje se prometne trake, od kojih nijedna nije određena kao pravo prvenstva, sjedinjuju u jednu.
Znak »naizmjenično uključivanje vozila« obavještava vozača da se mora ponašati po sustavu rajsferšlusa.

Znak III-110

86) znak »predznak za obilazak« (III-111) obilježava pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta.
Znak »predznak za obilazak« obilježava pravac i smjer obilaska preusmjeravanja prometa kada je zbog obilaska naselja, zabrane ili oštećenja kolnika promet djelomično ili potpuno zabranjen.

Znak III-111

87) znakovi »cestokaz obilaska« (III-112) obilježava smjer privremenog obilaska.
Ako je obilazan smjer samo za pješake ili određenu vrstu vozila, tada, na lijevoj strani znaka, mora biti upisan simbol pješaka ili vrste vozila na koji se znak odnosi.
Znak je narančaste boje.

Znak III-112

88) »traka za prekrivanje znakova« (III-113) služi za privremeno prekrivanje prometnog znaka ili za privremeno prekrivanje nekog naziva naseljenog mjesta na prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa kada nisu u funkciji.
Traka je narančaste boje.

Znak III-113

89) znak »obilaznica za određene vrste vozila« (III-114) i (III-115) obavještava vozača vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obvezan smjer.

                

Znak III-114                     Znak III-115

90) znak »predznak za ručno upravljanje prometom« (III-116) obavještava vozača o blizini mjesta gdje se izvode radovi i gdje se promet, pomoću radnika sa ručnim pomagalima, naizmjenično jednosmjerno propušta.
Znak je žute boje.

Znak III-116

91) znak »prometna traka namijenjena određenoj vrsti vozila«, koji, sa simbolom (III-117) ili sa umetnutim prometnim znakom (III-118) obilježava broj i namjenu prometne trake, kada je zbog održavanja propusne moći ceste u području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika, promet uređen na takav način da se prometne trake namjenjuju određenoj vrsti.
Širina na umetnutom znaku predstavlja primjer.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Temeljna boja znakova je bijela, a kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

                

Znak III-117                     Znak III-118

92) znak »predznak za preusmjeravanje prometa na cesti sa odvojenim kolnikom« (III-119), (III-120), (III-121), (III-122) i (III-123) obavještava i obilježava smjer te način preusmjeravanja prometa, kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjerava sa kolnika za jednosmjerno kretanje na kolniku namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je, shodno tome, na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet.
Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.
Temeljna boja znakova je bijela, a kada se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje.

                                                                

Znak III-119                     Znak III-120                     Znak III-121                     Znak III-122                     Znak III-123

93) znak »naziv ulice« (III-124) obavještava sudionike u prometu o nazivu ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.
Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi.
Znak se postavlja na raskrižju.

Znak III-124

94) znak »Bosna i Hercegovina« (III-125) obilježava ulazak ceste na prostor Bosne i Hercegovine.
Znak je bijele boje, vanjski rub čine dvije međusobno odvojene pruge žute i plave boje, natpis crne boje i grb Bosne i Hercegovine.

Znak III-125

95) znak »ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Bosne i Hercegovine« (III-126) obavještava sudionike u prometu o opće važećim ograničenjima brzine u Bosni i Hercegovini prema kategoriji ceste, obvezu uporabe kratkih svjetala kada je vozilo u prometu i zabranu upotrebe mobilnih telefona tijekom vožnje. BIH

Znak III-126

96) znak »nacionalna autooznaka« (III-127). U znak se upisuje oznaka države na koju se autooznaka odnosi.

Znak III-127

97) znak »izlaz u slučaju nužde« (III-128) i znak »smjer za izlaz u slučaju nužde« (III-129) obilježava izlaz, odnosno smjer prema izlazu u slučaju nužde u slučaju opasnosti u tunelu (galeriji).
Oblik simbola i udaljenost na znaku III-129 mora odgovarati vrsti izlaza u slučaju nužde iz tunela (galerije).

             

Znak III-128                     Znak III-129

98) znak »oznaka broja izlaza ili čvorišta« (III-130) obilježava broj izlaza ili čvorišta autoceste, odnosno brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak postavljen na autocestama je zelene boje, na brzim cestama ili cestama rezerviranim za promet motornih vozila je plave boje, a simbol, odnosno broj i vanjski rub bijele su boje.

Znak III-130

99) znak »broj međunarodne ceste« (III-131) obilježava broj međunarodne ceste. Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova.

Znak III-131

100) znak »oznaka autoceste« (III-132) obilježava oznaku autoceste.
Znak je zelene boje, simbol za autocestu je slovo ”A” i vanjski rub je bijele boje;
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova.

Znak III-132

101) znak »oznaka brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila« (III-133) obilježava oznaku brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila.
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova.

Znak III-133

102) znak »oznaka magistralne ili regionalne ceste« (III-134) obilježava broj magistralne ili regionalne ceste.
Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova.

Znak III-134

103) znak »kilometarska oznaka za autocestu« (III-135) obilježava kilometar autoceste na kojoj je znak postavljen.
Znak je zelene boje, a broj i vanjski rub su bijele boje.
Znak se, u pravilu, postavlja sa desne strane kolnika u smjeru vožnje.

Znak III-135

104) znak »kilometarska oznaka za brzu cestu ili cestu rezerviranu za promet motornih vozila« (III-136) obilježava kilometar dionice brze ceste ili ceste rezervirane za promet motornih vozila na kojem je znak postavljen, kao i oznaku dionice i oznaku cestovnog pravca.
Znak je bijele boje, umetnuta osnova oznake ceste plave boje sa natpisom bijele boje, a natpisi i vanjski rubovi su crne boje.
Znak se, u pravilu, postavlja sa desne strane kolnika u smjeru vožnje sa dva lica znaka.

Znak III-136

105) znak »kilometarska oznaka dionice magistralne ili regionalne ceste« (III-137) obilježava kilometar dionice magistralne ili regionalne ceste na kojoj je znak postavljen, kao i oznaku dionice i oznaku cestovnog pravca Znak je bijele boje, umetnuta osnova oznake ceste žute boje sa natpisom crne boje, a natpisi i
vanjski rubovi su crne boje.
Znak se postavlja sa jedne strane ceste sa dva lica znaka.

Znak III-137

Članak 37.(Mogućnost stavljanja simbola i natpisa na znakovima)
Na dijelu znaka ispod bijelog polja (znakovi III-38, III-39 i od III-45 do III-69) može se simbolom ili natpisom označiti naziv, vrsta, udaljenost u metrima ili smjer u kojem se nalazi mjesto, prostor, uređaj ili služba (SOS kabina, vatrogasna služba – vatrogasci, ugostiteljski objekat i dr.) na koji se znak odnosi.

reg

Copyright 2014/2018 - NoOne d.o.o. - Sarajevo - Sva prava zadržana Autoškola LIFELINE.