shs chiptuning
podizaci
slep
akta
maxi mix
instruktori 1
reg
olx
kako ja vozim
mojeklepe.ba
LocirajPosao
akos.ba
4zida.ba b
instruktori 2
nabavi.ba
akta
mojaOkolina.ba
VasOdmor
nekretnine banner
vezir.ba
telefoni.ba
nextbike.ba
bh map app
app
nextbike.ba 2
atiker
racunovodja.ba
testovi
Instruktor
app
Alibeg.Ba
rutmap.ba
testovi
radnomjesto.ba
BHTruck.org
poduzetnik.ba
jaspijun.com
app
instruktori 3
KudSad.ba
akta
kliker.ba
AGENCIJA ZA NEKRETNINE STANPROMET
app
pomozi ba
4zida.ba c

ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

Značenje znakova izričitih naredbi
Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti o zabranama, ograničenjima i obvezama.

Oblik znakova izričitih naredbi
Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znakova II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza) i II-2 (obvezno zaustavljanje).

Temeljna boja znakova izričitih naredbi
(1) Temeljna boja znakova zabrane, odnosno ograničenja, je bijela, a temeljna boja znakova obveze plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane, odnosno ograničenja, crne su boje, a na znakovima obveze bijele boje. Rub kruga te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredbi na kojima postoje su crvene boje.
(2) Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja, u pravilu, imaju podlogu bijele boje.


Dimenzija znaka izričitih naredbi

(1) Dužina stranice jednakostraničnog trokuta znaka II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza) je:
1) na autocestama, brzim cestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila, na cestama u naselju koji nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 120 cm,
2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju, širine kolnika manje od 7.0 m – 90 cm,
3) na biciklističkim stazama, cestama u području smirenog prometa i nekategoriziranim cestama – 60 cm i
4) kada se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa po smjeru vožnje – 45 cm
.
(2) Poluprečnik kruga u koju je upisan pravilni osmerokut znaka II-2 (obvezno zaustavljanje) je:
1) na autocestama, brzim cestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila, na cestama u naselju koje nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 90 cm,
2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju širine kolnika manje od 7.0 m – 60 cm,
3) kada se postavlja u tunelima i galerijama – 60 cm i
4) kada se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa u smjeru vožnje – 40 cm.

(3) Poluprečnik kruga znaka izričitih naredbi je:
1) na autocestama, brzim cestama, cestama rezerviranim za promet motornih vozila, na cestama u naselju koje nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 90 cm,
2) na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm,
3) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama te kada se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – 40 cm i
4) kada se postavljaju u tunelima ili galerijama – 60 cm.

(4) Na cestama iz točke 2, stavak (1) ovog članka mogu se, prema potrebi, postaviti i znakovi izričitih naredbi, čiji poluprečnik kruga iznosi 90 cm, a na cestama iz točke 3, stavak (1) ovog članka – i znakovi izričitih naredbi, čiji poluprečnik kruga iznosi 60 cm.

Mjesto za postavljanje znaka izričitih naredbi
(1) Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da štuju naredbu izraženu prometnim znakom.
(2) Ako je zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnostii, sudionika u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kog naredba važi.
(3) Znakovima izričitih naredbi, koji se prema odredbi stavka (2) ovog članka postavljaju na određenoj udaljenosti ispred mjesta na kojem je postavljen znak izričite naredbe i od kojeg važi, moraju se dodati dopunske ploče sa naznakom udaljenosti od mjesta od kog naredba važi.
(4) Znakovi II-8 (zabrana prometa za cisterne), II-9 (zabrana prometa za vozila koja prijevoze eksploziv ili neke lako zapaljive tvari) i II-10 (zabrana prometa za vozila koja prijevoze opasne tvari), postavlja se sukladno odredbama posebnih propisa.

Obveza postavljanja znaka
(1) Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakog križanja, odnosno spajanja sa drugom cestom ako izričita naredba važi i poslije takvog križanja, odnosno spajanja.
(2) Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stubu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba.
(3) Stavak (2) ovog članka se odnosi i na cestovne objekte (tuneli, mostovi i sl.).

Znakovi izričitih naredbi sa promjenljivom porukom
(1) Za označavanje izričitih naredbi koje važe samo za određeno vrijeme tijekom dana, ili samo u određene dane, mogu se na cesti postavljati i prometni znakovi izrađeni tako da su simboli i dopunske ploče kojima je određeno njihovo značenje uočljivi, samo u vrijeme za koje vrijedi izričita naredba izražena znakom.
(2) Znakovi izričitih naredbi sa promjenljivom porukom postavljaju se uvijek iza stalnih znakova izričitih naredbi.

Vrste znakova izričitih naredbi
Znakovi izričitih naredbi su:
1) znak »nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza« (II-1) obilježava blizinu križanja, odnosno spajanja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima koja se kreću cestom na koji on nailazi.
Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije. Znak ima oblik jednakostraničnog trokuta, čija je viša stranica postavljena vodoravno, a vrh spram nje okrenut je prema dole.

Znak II-1

znak »obvezno zaustavljanje« (II-2) obilježava mjesto pred ulazom u križanje, odnosno spajanje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi ili obilježava mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojoj je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi.
Znak se izvodi sa najmanje II klasom retrorefleksije.
Znak ima oblik pravilnog osmerokuta, temeljna boja mu je crvena, a rub i simbol »STOP« bijele boje.
Znak se postavlja na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću cestom sa prednošću prolaska te na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom. Znaku se dodaje poprečna crta na kolniku koja obilježava crtu iza koje se vozilo mora zaustaviti (zaustavna crta).

Znak II-2

znak »zabrana prometa u oba smjera« (II-3) obilježava cestu, odnosno dio ceste, na kojoj je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smjera.

Znak II-3

znak »zabrana prometa u jednom smjeru« (II-4) obilježava cestu, odnosno dio ceste, na kojoj je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojoj je okrenut znak.

Znak II-4

znak »zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom« (II-5) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice i biciklima sa motorom.

Znak II-5

znak »zabrana prometa za autobuse« (II-6) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen prometa autobusima

Znak II-6

znak »zabrana prometa za teretna vozila« (II-7) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet teretnim vozilima. Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za ona teretna vozila čija najveća dopuštena masa prijelazi označenu.

Znak II-7

znak »zabrana prometa za cisterne« (II-8) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prijevoze tvari koje mogu ugroziti čovjekov okoliš. Izuzetak je pogonsko gorivo u cisterni ako cisterna ispunjava uvjete ECE. Simbol znaka je narančaste boje, osovina sa kotačima, odnosno osovina vozila je crne boje, a dvije valovite crte su plave boje.

Znak II-8

znak »zabrana prometa za vozila koja prijevoze eksploziv ili neke lako zapaljive tvari« (II-9) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prijevoze eksploziv i neke lako zapaljive tvari.
Simbol znaka je narančaste boje, a osovina vozila i kotači su crne boje.

Znak II-9

znak »zabrana prometa za vozila koja prijevoze opasne tvari« (II-10) obilježava cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prijevoze opasne tvari. Simbol znaka je narančaste boje, a osovina vozila i kotači su crne boje.

Znak II-10

znak »zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo« (II-11) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo.

Znak II-11

znak »zabrana prometa za teretno vozilo koje vuče priključno vozilo« (II-12) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretna vozila koja vuku priključno vozilo.

Znak II-12

znak »zabrana prometa za traktore« (II-13) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima.

Znak II-13

znak »zabrana prometa za motocikle« (II-14) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača.

Znak II-14

znak »zabrana prometa za bicikle sa motorom i lake motocikle« (II-15) obilježava cestu ili, dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle sa motorom i lake motocikle.

Znak II-15

znak »zabrana prometa za bicikle« (II-16) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet biciklima.

Znak II-16

znak »zabrana prometa za lake motocikle, bicikle sa motorom i bicikle« (II-17) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet lakim motciklima, biciklima sa motorom i biciklima.

Znak II-17

znak »zabrana prometa za zaprežna vozila« (II-18) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima.

Znak II-18

znak »zabrana prometa za ručna kolica« (II-19) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica.

Znak II-19

znak »zabrana prometa za pješake« (II-20) obilježava cest ili dio ceste na kojoj je zabranjeno kretanje pješaka.

Znak II-20

»zabrana prometa za sva motorna vozila« (II-21) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima.
Ovaj znak zabrane moguće je koristiti za različite vrste vozila, tako da se na znaku koriste simboli znakova od II-5 do II-20.

Znak II-21

znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prijelazi određenu širinu« (II-22) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima, čija ukupna širina prijelazi širinu označenu na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-22

znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu« (II-23), obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-23

znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prijelazi određenu masu« (II-24) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa prijelazi masu označenu na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-24

znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje« (II-25) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima sa osovinskim opterećenjem većim od osovinskog opterećenja označenog na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-25

znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno dvoosovinsko opterećenje« (II-26) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima sa dvoosovinskim opterećenjem na dvostrukoj (tandem) osovini većim od osovinskog opterećenja označenog na znaku.
Brojevi na znaku dati su kao primjer, a stvarne vrijednosti se upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-26

znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu« (II-27) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu naznačenu na znaku.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-27

znak »najmanja udaljenost između vozila« (II-28) obilježava najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati.
U znak se upisuju simboli vozila na koje se naredba stvarno odnosi.
Brojevi na znaku predstavljaju primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-28

znak »zabrana skretanja ulijevo« (II-29) obilježava mjesto na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo.

Znak II-29

znak »zabrana skretanja udesno« (II-30) obilježava mjesto na kojem je zabranjeno skretanje udesno.

Znak II-30

znak »zabrana polukružnog okretanja« (II-31) obilježava mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje.

Znak II-31

znak »zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom« (II-32), obilježava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom.
U simbolu znaka lijevo putničko vozilo je crvene boje

Znak II-32

znak »zabrana pretjecanja za teretna vozila« (II-33) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj je teretnim vozilima, čija najveća dopuštena masa prijelazi 3,5 tone, zabranjeno pretjecanje drugih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom.
Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodana dopunska ploča na kojoj je naznačena druga najveća dopuštena masa (npr. 5 t), zabrana se odnosi samo na ona teretna vozila, čija najveća dopuštena masa premašuje naznačenu.
U simbolu znaka teretno vozilo je crvene boje.

Znak II-33

znak »ograničenje brzine« (II-34) obilježava cestu ili dio ceste kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku.
Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodata dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5 t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija najveća dopuštena masa prijelazi označenu.
Kada je znak iz stavka 1. ove točke postavljen pod znak III-80 (naziv naseljenog mjesta), ograničenje brzine važi za cijelo područje naselja.
Brojevi na znaku su dati kao primjer, a stvarne vrijednosti se upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-34

znak »zabrana davanja zvučnih signala« (II-35) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni signali, osim u slučaju neposredne opasnosti.

Znak II-35

znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – carina« (II-36) obilježava blizinu carinarnice gdje se vozilo mora zaustaviti.
Riječi ispisane na znaku su »CARINA – DOUANE«.
Simbol znaka su ispisane riječi koje označavaju razlog obveznog zaustavljanja.

Znak II-36

znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – policija« (II-37) obilježava blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti.
Riječ ispisane na znaku su »POLICIJA – POLICE«.
Simbol znaka su ispisane riječi koje označavaju razlog obveznog zaustavljanja.

Znak II-37

znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – cestarina« (II-38) obilježava blizinu mjesta gdje se vozilo mora zaustaviti zbog naplate cestarine. Taj se znak može upotrebiti za označavanje blizine drugih mjesta na kojima se vozilo mora zaustaviti. U tom slučaju riječi ispisane na znaku »PUTARINA – PEAGE« (II-38) zamjenjuju se odgovarajućim natpisom koji obilježava razlog obveze zaustavljanja.
Simbol znaka su ispisane riječi koje označavaju razlog obveznog zaustavljanja.

Znak II-38

znak »prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera« (II-39) obilježava zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera. Simbol znaka ima strelicu crvene boje koja obilježava smjer koji nema prednost.
Znak se postavlja na mjestu sa kojeg se može vidjeti dio ceste na koji se zabrana odnosi.

Znak II-39

znak »zabranjeno fotografiranje« (II-40) obilježava prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i slično.

Znak II-40

znak »zabrana zaustavljanja i parkiranja« (II-41) obilježava stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.
Temeljna boja znaka je plava.
Znak može imati dopunsku ploču sa ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka uporedo sa uzdužnom osom ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koja se proteže u smjeru označenim strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu.

Znak II-41

znak »zabrana parkiranja« (II-42) obilježava stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.
Temeljna boja znaka je plava.
Znak može imati dopunsku ploču sa ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka uporedo sa uzdužnom osom ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koja se proteže u smjeru označenim strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu.

Znak II-42

znak »naizmjenično parkiranje« (II-43) obilježava dio ceste na kom je zabranjeno parkiranje u neparne dane.
Temeljna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje.

Znak II-43

znak »naizmjenično parkiranje« (II-44) obilježava dio ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje u parne dane.
Temeljna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje.

Znak II-44

Znakovi izričitih naredbi – znakovi obveze
Znakovi izričitih naredbi koji sudionicima u prometu na cesti stavljaju do znanja obveze su:
znak »najmanja dopuštena brzina» (II-45) obilježava cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku.
Broj na znaku iz stavka 1) ove točke predstavlja primjer. Dopuštena najmanja brzina se upisuje u znak prema stvarnim uvjetima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Znak II-45

znak »obvezna upotreba zimske opreme« (II-46) obilježava dio ceste na kojoj motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima.

Znak II-46

znak »biciklistička staza« (II-47) obilježava stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima.

Znak II-47

znak »pješačka staza« (II-48) obilježava posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

Znak II-48

znak »staza za pješake i bicikliste« (II-49) obilježava posebno izgrađenu stazu kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

Znak II-49

znak »razdvojena staza za pješake i bicikliste« (II-50) obilježava posebno izgrađenu stazu unutar iste prometne površine kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.
Bijelom crtom na površini staze odvojena je površina za pješake od površine za bicikliste.

Znak II-50

znak »staza za jahače« (II-51) obilježava stazu kojom se moraju kretati jahači, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

Znak II-51

znakovi »obvezan smjer« (II-52), (II-53), (II-54), (II-55), (II-56) i (II-57) označavaju smjerove kojima se vozila moraju kretati.
Znakovi se postavljaju na križanjima odnosno spajanjima cesta.
Znakovi (II-52), (II-53) i (II-54) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (II-55), (II-56) i (II-57) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

Znak II-52                       Znak II-53                       Znak II-54                       Znak II-55                       Znak II-56                       Znak II-57

znakovi »dozvoljeni smjerovi« (II-58), (II-59) i (II-60) označavaju smjerove kojima se vozila smiju kretati.

Znak II-58                     Znak II-59                     Znak II-60

znakovi »obvezno obilaženje sa desne strane« (II-61), »obvezno obilaženje sa lijeve strane« (II-62), »dopušteno obilaženje« (II-63) i »kružni tok prometa« (II-64) označavaju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoke za usmjeravanje prometa i drugih objekata na kolniku ili voziti u smjeru suprotno od smjera skazaljke na satu.
Znakovi se postavljaju na vrh ili rubu pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjeravanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

Znak II-61                     Znak II-62                     Znak II-63                     Znak II-64

reg

Copyright 2014/2018 - NoOne d.o.o. - Sarajevo - Sva prava zadržana Autoškola LIFELINE.