shs chiptuning
podizaci
slep
akta
maxi mix
instruktori 1
reg
olx
kako ja vozim
mojeklepe.ba
LocirajPosao
akos.ba
4zida.ba b
instruktori 2
nabavi.ba
akta
mojaOkolina.ba
VasOdmor
nekretnine banner
vezir.ba
telefoni.ba
nextbike.ba
bh map app
app
nextbike.ba 2
atiker
racunovodja.ba
testovi
Instruktor
app
Alibeg.Ba
rutmap.ba
testovi
radnomjesto.ba
BHTruck.org
poduzetnik.ba
jaspijun.com
app
instruktori 3
KudSad.ba
akta
kliker.ba
AGENCIJA ZA NEKRETNINE STANPROMET
app
pomozi ba
4zida.ba c

SVJETLOSNI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI

Svjetlosna saobraćajna signalizacija
(1) Za regulisanje kretanja upotrebljavaju se uređaji kojima se daju znakovi svjetlima crvene, žute i zelene boje.
(2) Svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju čini:
1) svjetlosna saobraćajna signalizacija za regulisanje kretanja automobila i bicikala,
2) svjetlosna saobracajna signalizacija za regulisanje kretanja pješaka,
3) svjetlosna saobraćajna signalizacija za regulisanje kretanja vozila javnog gradskog prijevoza,
4) svjetlosna saobraćajna signalizacija za obilježavanje prijelaza puta preko željezničke pruge,
5) svjetlosna saobraćajna signalizacija za obilježavanje radova i prepreka na putu i
6) svjetlosna saobraćajna signalizacija za regulisanje pristupa.
(3) Svjetlo upotrebljeno kao svjetlosni saobraćajni znak može biti postojano (neprekidno) ili trepćuće (prekidano). Svjetlosni saobraćajni znakovi mogu se postaviti na ploči bijele boje sa irubom crne boje (kontrastna ploča).

Svjetlosna saobraćajna signalizacija za regulisanje kretanja vozila
(1) Svjetlosni znakovi sa trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati za regulisanje saobraćaja na više saobraćajnih traka istovremeno ili za svaku saobraćajnu traku posebno.
(2) Ako se svjetlosnim uređajem iz stavka (1) ovog članka reguliše saobraćaj na svakoj traci posebno, svjetlosni znakovi moraju biti postavljeni iznad saobraćajnih traka na koje se odnose.
(3) Kada su svjetlosni znakovi iz stavka (1) ovog članka upotrebljeni za regulisanje saobraćaja na više saobraćajnih traka i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni znakovi moraju biti postavljeni sa desne strane kolovoza.
(4) Na putevima sa više od jedne saobraćajne trake za svaki smjer kretanja je potrebno ponoviti svjetlosni znak trobojnim svjetlima.
(5) Na crvenim svjetlosnim poljima znak strelice za pokazivanje smjera kretanja je crne boje, a na zelenim svjetlosnim poljima znak strelice za pokazivanje smjera kretanja je uvijek predstavljena kao zelena svjetlosna strelica na crnoj podlozi.
(6) Pojmovi za davanje svjetlosnih znakova su:
1) crveno svjetlo obilježava zabranjen prolazak vozila (VII-1),
2) crveno i žuto svjetlo označavaju skori prestanak zabrane prolaza prije pojave zelenog svjetla (VII-2),
3) zeleno svjetlo obilježava slobodan prolaz vozila te mora biti upaljeno kao samostalno svjetlo. Promjena zelenog svjetla u žuto mora se označiti treptanjem zelenog svjetla minimum tri puta (VII-3),
4) žuto svjetlo prije crvenog, obilježava zabranu prolaza, osim za vozila koja se, u trenutku kada se žuto svjetlo pojavi, nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svjetla da se ne mogu na siguran način zaustaviti a da ne pređu taj znak (VII-4),
5) dopunska strelica obilježava slobodan prolaz vozila u smjeru koji je označen zelenom strelicom za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo (VII-5 i VII-6),
6) oblici strelica prikazani su na slici VII-7 (za strelice na crvenoj optici) i VII-8 (za strelice na zelenoj optici),
7) križanje crte crvene boje označavaju zabranu kretanja vozila po saobraćajnoj traci iznad koje se znak nalazi (VII-9),
8) zelena strelica vrhom okrenutim nadolje obilježava dozvoljeno kretanje duž saobraćajne trake iznad koje se znak nalazi (VII-10),
9) žuta strelica vrhom okrenuta prema desnoj ili lijevoj strani obilježava skretanje prometnog toka sa saobraćajne trake iznad koje se znak nalazi (VII-11 i VII-12),
10) svijetli dvocifreni broj na tamnoj podlozi obilježava brzinu kojom vozila treba da se kreću da bi na narednom signalu prošli raskrsnicu, pri čemu svjetlosni znakovi za regulisanje kretanja vozila određenom brzinom mogu biti sa više svjetala gdje broj preporučene brzine svijetli bijelom bojom ili bojom svjetla, a smješten je u krugu crne boje (VII-13),

                                                                                                                                                              

         VII-1                                       VII-2                                             VII-3                                             VII-4                                           VII-5                                                   VII-6

                                

VII-7                                                                                                VII-8

                                

VII-9                                                                 VII-10

                                

VII-11                                                                 VII-12

VII-13

(7) Ako se uređajem za davanje svjetlosnih znakova upravlja prometom biciklista na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza sa uređajem za davanje svjetlosnih znakova, svjetlo na uređaju za davanje znakova saobraćajnim svjetlima u obliku je svjetleće siluete bicikla na tamnoj podlozi i obilježava:
a) slobodan prolaz za bicikliste (VII-14) i
b) zabranjen prolaz za bicikliste (VII-15).
(8) Isti uređaj za davanje svjetlosnih znakova za bicikliste i pješake može se primijeniti u slučaju kada su pješačka i biciklistička staza jedna pored druge (VII-16 i VII-17).

                                                                                                

VII-14                                              VII-15                                                VII-16                                        VII-17

Svjetlosni znak za određivanje smjera vožnje
(1) Kada se svjetlosni znak odnosi samo za određene smjerove vožnje, tada se to mora naznačiti strelicom smjera na zelenim i crvenim svjetlosnim poljima znakova. Ako se na svjetlosnom polju glavnog svjetlosnog znaka pokazuje strelice smjera, tada i ostala svjetlosna polja drugih svjetlosnih znakova moraju imati strelice smjera.
(2) Kada se na prilazu raskrižju sa trakama za skretanje bez građevinskog razdvajanja prometni tok koji skreće signalizira posebno strelicom smjera na svjetlosnom pojmu, tada je, u pravilu, dovoljno strelice smjera prikazati samo za prometni tok koji skreće.

Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja pješaka

Članak 68. (Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja pješaka)
(1) Za reguliranje kretanja pješaka se daju naizmjenično svjetlosni znakovi crvene i zelene boje svjetla. Zeleno svjetlo može biti namješteno tako da se u određenom vremenskom razmaku, prije nego što se ugasi, najavljuje i kao trepćuće zeleno svjetlo. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno.
(2) Zelena silueta pješaka na crnoj podlozi obilježava slobodan prolaz za pješake (VII-18) dok crna silueta pješaka, na crvenoj podlozi obilježava zabranjen prolaz za pješake (VII-19).

                  

VII-18                                 VII-19

Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja vozila javnog gradskog prometa

Svjetlosna prometna signalizacija za reguliranje kretanja vozila javnog gradskog prometa
(1) Za reguliranje kretanja tramvaja upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi, u obliku svjetleće crte bijele boje.
(2) Svjetleća crta može biti položena, uspravna ili iskošena. Položena crta znači zabranu prolaza tramvaju i postavlja se po vertikalnoj osi gore, a uspravna i iskošena crta podrazumijeva slobodan prolaz tramvaju u smjeru koji crta pokazuje i postavlja se dole.
(3) Crtama se obilježava:
1) zabrana prolaza tramvaja (VII-20),
2) slobodan prolaz tramvaja u smjeru ravno (VII-21),
3) slobodan prolaz tramvaja u smjeru desno (VII-22),
4) slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo (VII-23).

                                             

VII-20                            VII-21                            VII-22                            VII-23

Dimenzije svjetlosnog znaka
(1) Veličine svjetlosnog znaka iz članaka 66, 68. i 69. iznose:
1) za znakove iz članka 66. (VII-1 do VII-8) poluprečnik kruga svjetala je 200 i 300 mm;
2) za znakove iz članka 66. (VII-14, VII-15, VII-16, VII-17), člana 68. (VII-18 i VII-19) i članka 69. (VII-20, VII-21, VII-22, VII-23) poluprečnik kruga svjetala je 200 mm.
(2) Veličina svjetlosnog prometnog znaka iz stavka (1) ovog članka iznosi 300 mm:
1) na svim cestama na kojima se svjetlosni prometni znak postavlja iznad kolnika;
2) kada se svjetlosni prometni znak postavlja na autocestama, brzim cestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozila, te na magistralnim cestama i cestama u naselju koji nisu dio ulične mreže sa širinom kolnika 7,0 m i više;
3) kada je svjetlosni promet znak postavljen uz rub kolnika na svim ostalim cestama, njegova veličina iznosi 200 mm.

Mjesto za postavljanje svjetlosnih znakovi za reguliranje prometa na raskrižjima
(1) Svjetlosni znakovi za reguliranje prometa na raskrižjima koji se postavljaju na stubu pokraj kolnika, moraju biti postavljeni na visini 2 do 3.5 m iznad površine kolnika.
(2) Na stubu na kojem se nalazi svjetlosni znak iz stavka (1) ovog članka može se postaviti i svjetlosni prometni znak na manjoj visini i sa manjim svjetlima.
(3) Ako se svjetlosni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika, donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4.5 m ni na višoj od 5.5 m iznad kolnika.

Obveza postavljanja znakova koji označavaju nailazak na svjetlosnu prometnu signalizaciju
(1) Na prilazima raskrižju izvan naseljenog mjesta, na kojem su postavljeni svjetlosni znakovi za reguliranje prometa, moraju se postaviti prometni znakovi koji označavaju nailazak na svjetlosnu prometnu signalizaciju (I-26 ili i-27) sa dopunskom pločom V-1, križanje (IV-3 ili IV- 4), zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikla bez prikolice (II-32) i ograničenje brzine (II-34) ako je dopuštena brzina vožnje iznad 60 km/h.
(2) Udaljenost prometnih znakova od raskrižja ovisi od dopuštene brzine vožnje i stvarne situacije.

Svjetlosna prometna signalizacija za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge.

Svjetlosna prometna signalizacija za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge
(1) Svjetlosni znakovi za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini mogu biti znakovi za obilježavanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka, odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili polubranicima.
(2) Osim obilježavanja prijelaza ceste preko željezničke pruge svjetlosnim znakom, prijelaz se mora osigurati i zvučnom signalima.

Znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka
(1) Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje približavanje vlaka, odnosno spuštanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko željezničke pruge sa branikom ili polubranikom te ako se tim znakovima učesnici u prometu obavještavaju o tome kako je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svjetlosni znakovi daju izmjenično paljenjem dva crvena svjetla kružnog oblika prečnika 300 mm.
(2) Svjetla iz stavka (1) ovog članka moraju se nalaziti jedno pored drugog u vodoravnom položaju na ploči koja ima oblik jednakostraničnog trokuta sa vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti, dužine stranice jednakostraničnog trokuta 120 cm (znak VII-24), III klase retrorefleksije.
(3) Svjetla iz stavka (1) ovog članka izvode se u tehnologiji svjetlećih dioda (LED).

Znak VII-24

Svjetlosna prometna signalizacija za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika

Vrste svjetlosne prometne signalizacije za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika
(1)Svjetlosna prometna signalizacija za označavanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika može biti:
1) crveno svjetlo na pločama za označavanje zatvorenog dijela ceste (VIII-22),
2) trepćuće žuto svjetlo za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (VIII-23),
3) svjetlosni niz sa nizom žutih, međusobno povezanih svjetala (bljeskalica), koja se naizmjenično pale, odnosno gase u smjeru vožnje (VIII-17),
4) «pokretna ploča zabrane sa žutom trepćućom strelicom, usmjerenom koso nadole, i sa prometnim znakom» (VIII-18),
5) «pokretna signalna ploča sa promjenljivim sadržajem» (VIII-19) i
6) privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeničnog propuštanja vozila iz suprotnih smjerova (znakovi iz članka 66, 67 i 68 ovog Pravilnika).

reg

Copyright 2014/2018 - NoOne d.o.o. - Sarajevo - Sva prava zadržana Autoškola LIFELINE.