shs chiptuning
podizaci
slep
akta
maxi mix
instruktori 1
reg
olx
kako ja vozim
mojeklepe.ba
LocirajPosao
akos.ba
4zida.ba b
instruktori 2
nabavi.ba
akta
mojaOkolina.ba
VasOdmor
nekretnine banner
vezir.ba
telefoni.ba
nextbike.ba
bh map app
app
nextbike.ba 2
atiker
racunovodja.ba
testovi
Instruktor
app
Alibeg.Ba
rutmap.ba
testovi
radnomjesto.ba
BHTruck.org
poduzetnik.ba
jaspijun.com
app
instruktori 3
KudSad.ba
akta
kliker.ba
AGENCIJA ZA NEKRETNINE STANPROMET
app
pomozi ba
4zida.ba c

OZNAKE NA KOLOVOZU I DRUGIM POVRŠINAMA

Vrsta oznaka na kolovozu
Oznake na kolovozu su:
1) uzdužne oznake,
2) poprečne oznake i
3) ostale oznake na kolovozu i predmetima uz rub kolovoza.


Način postavljanja oznaka na kolovozu

(1) Oznake na kolovozu ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolovozni zastor i ne smiju smanjivati koeficijent trenja površine kolovoza. Oznake na kolovozu ne smiju biti više od 0.6 cm iznad razine kolovoza.
(2) Izuzetno od odredbe člana (1) ovog članka, oznake na kolovozu (delineatori) kojima se označavaju središnje ili rubne crte na objektima ili devijacijama mogu biti viši od 0.6 cm iznad razine kolovoza. Njihova visina ne smije biti viša od 2.0 cm iznad razine kolovoza.

Boja oznake na kolovozu
(1) Oznake na kolovozu su bijele boje.
(2) Izuzetno od odredbe stavka (1) ovog članka, žutom bojom obilježavaju se:
1) oznake mjesta na kolovozu i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje,
2) crte za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika (uključujući i taxi vozila), i vozila službe hitne medicinske pomoć,
3) oznake parkirališnog mjesta za osobe sa invaliditetom (IV-46),i
4) oznake kojima se obilježavaju mjesta za određene namjene (autobuska stajališta, taxi– vozila, policija, biciklističke i pješačke staze i dr.),
5) uređaji za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute površine) i
6) oznake kojima se privremeno preusmjerava promet (privremeno reguliranje prometa) i obilježavaju privremene opasnosti na kolniku proistekle prilikom izvođenja radova na cesti.

Uzdužne oznake na kolovozu

Uzdužne oznake na kolovozu
(1) Uzdužne oznake na kolovozu mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja.
(2) Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja.
(3) Rubna crta obilježava rub vozne površine kolovoza i izdvaja kolovozne površine sa posebnom namjenom – trake za kretanje vozila javnog prijevoza putnika.
(4) Širina uzdužnih crta na kolovozu iznosi najmanje 10 cm, a rastojanje između paralelnih uzdužnih udvojenih crta je 10 cm.
(5) Širina središnje razdjelne crte prema širini prometne trake:
1) preko 3,5 m – 20 cm;
2) 3 – 3,5 m – 15 cm;
3) 2,75 – 3 m – 12 cm,
4) 2,5 – 2,75 m – 10 cm.
(6) Širina rubne i razdjelne crte je identična.

Uzdužne crte
(1) Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, isprekidane i dvostruke crte i rubne crte.
(2) Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna) obilježava zabranu prijelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti (VI-1).

h01

VI-1
(3)Isprekidana uzdužna crta može biti isprekidana razdjelna crta, kratka isprekidana crta, široka isprekidana crta i crta upozorenja. Isprekidana razdjelna crta dijeli kolnik na prometne trake
(VI-2).

h02

VI-2
(4) Široka isprekidana crta služi kao rubna crta za razdvajanje tokova u raskrižju na cestama izvan naselja i kao rubna crta za izdvajanje niša za skretanje i izlivanje, odnosno ulivanje na autocestama i cestama rezerviranim za promet motornih vozia, odnosno brzim cestama i najmanje je širine 30 cm.
Crta upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdjelne crte (VI-3).

h03
VI-3
(5) Kratka isprekidana crta služi za razdvajanje jednosmjernih kolničkih površina na prometne trake na prilaznim kracima raskrižja, kao crta vodilja u samom raskrižju i za odvajanje trake za vozila javnog prijevoza putnika kada se koristi samo u određenim vremenskim intervalima tijekom dana (VI-4).

h04
VI-4
(6) Udvojena razdjelna crta može biti udvojena puna, udvojena isprekidana i udvojena kombinirana.
(7) Udvojena puna razdjelna crta obilježava zabranu prijelaska vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama i obvezno se izvodi na kolnicima sa dvosmjernim prometom vozila
(VI-5):
a) sa dve i više prometnih traka za svaki smjer;
b) sa neparnim brojem prometnih traka ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera;
c) u tunelima i prilazima tunelu u dužini najmanje 200 m.

h05
VI-5
(8) Udvojena isprekidana razdjelna crta služi za obilježavanje prometnih traka sa izmjenljivim smjerom kretanja na kojima je promet reguliran uređajima za davanje svjetlosnih prometnih
znakova (VI-6).

h06
VI-6
(9)Udvojena kombinirana razdjelna crta služi za razdvajanje prometnih traka na mjestima gdje su uvjeti preglednosti takvi da dopuštaju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja (VI-7).

h07
VI-7

Crta obilježavanja mjesta znatno smanjene preglednosti ceste
(1) Dijelovi kolnika u blizini vrha prevoja, raskrižja u razini, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se obilježiti sa jednom ili dve paralelne uzdužne pune crte ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana (VI-8, VI-9 i VI-10).
(2) Dužina n između točke B i C (VI-8) određuje se prema dopuštenim brzinama tako da se svođenje sa dvije na jednu prometnu traku izvodi prema:
n ≤ 1:60 za v > 50 km/h
n < 1:30 za v ≤ 50 km/h

h08
VI-8

h09
VI-9

h10
VI-10

Utvrđivanje dužine preglednosti
(1) Za utvrđivanje dužine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuje 85 posto vozila ili računska brzina ako je njena vrijednost veća.
(2) Dužina preglednosti (M) utvrđuje se prema dolaznoj brzini kretanja vozila (VI-9 i VI-10) i iznosi za:
1) 130 km/h – od 200 m do 400 m,
2) 100 km/h – od 160 m do 320 m,
3) 80 km/h – od 130 m do 260 m i
4) 60 km/h – od 50 m do 100 m.
(3) Pri određivanju dužine preglednosti, za obilježavanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja, u nepreglednom zavoju ili sličnom mjestu, visina očiju iznosI 1.0 m, a visina predmeta 1.1 m.
(4) Punoj razdjelnoj crti treba prethoditi crta upozorenja (L) koja se utvrđuje prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi najmanje za:
1) 130 km/h – 160 m,
2) 100 km/h – 120 m,
3) 80 km/h – 100 m,
4) 60 km/h – 80 m i
5) 40 km/h – 60 m.
(5) Označavanje crte upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica (VI-26), koje vozačima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti.

Poprečne oznake na kolniku

Vrste poprečnih oznaka na kolniku
Poprečne su oznake:
1) crta zaustavljanja,
2) kosnici,
3) graničnici,
4) pješački prijelazi i
5) prijelazi biciklističke staze preko kolnika.

Izgled poprečnih oznaka na kolniku
(1) Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvataju jednu ili više prometnih traka.
(2) Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na križanjima, odnosno spajanjima cesta moraju biti povučene tako da vozač vozila na raskrižju ima dovoljan pregled na promet vozila i pješaka preko raskrižja i te ceste (VI-11).
(3) Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označavaju križanje, odnosno spajanje sa cestom koji ima prvenstvo prolaza (VI-12 i VI-13) moraju biti povučene tako da udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog članka predviđenim za poprečne pune crte.
(4) Razdjelna i rubna crta mogu se izvesti i kao zvučna ili vibraciona traka.

Širina uzdužnih oznaka
Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.

Crta zaustavljanja
Crta zaustavljanja može biti puna ili isprekidana, i to:
1) puna crta zaustavljanja obilježava mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ STOP (VI-11);

h11
VI-11
2) isprekidana crta zaustavljanja obilježava mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom sa pravom prednosti prolaska ili pješake na obilježenom pješačkom prijelazu. Ispred crte zaustavljanja može se iscrtati trokut upozorenja
(VI-12);
3) umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću cestom sa pravom prednosti prolaska ili pješake na obilježenom pješačkom prijelazu, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu
(VI-13);

h12
VI-12

h13

VI-13
4) kosnici označavaju mjesto otvaranja izlivne trake (VI-14) i zatvaranja ulivne trake (VI-15) na autoputu, brzoj cesti, i cesti rezerviranoj za promet motornih vozila:

h14
VI-14

h15
VI-15
5) kosnici za otvaranje i zatvaranje prometne trake namijenjene vozilima javnog prijevoza putnika (VI-16);

h16
VI-16
6) graničnik obilježava mjesto ulaženja na kojem je potrebno odvojiti dio kolnika na kojem je zabranjen promet (VI-17);

h17
VI-17
7) pješački prijelaz obilježava dio površine kolnika koji je namijenjen prijelazu pješaka (VI-18).
Na mjestima na kojima se pješački prijelaz ne može obilježiti bojom, prijelaz se može obilježiti čeličnim ili plastičnim elementima, klinovima ili reflektirajućim oznakama.

h18
VI-18
Kada je na kolovozu označen pješački prijelaz (VI-18), mora biti obilježen znakom III-6 i znakom I-19 (obilježeni pješački prijelaz), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnom prometnom signalizacijom (semaforima);
8) na kolniku uz pješački prijelaz koji se nalazi u blizini škole mora stajati natpis »ŠKOLA«
(VI-53);
9) prijelaz biciklističke staze preko kolnika je dio površine kolnika namijenjen isključivo za prijelaz biciklista (VI-19).

h19
VI-19
Odjeljak C. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika

Vrste ostalih oznaka na kolniku i predmeti uz rub kolnika
(1) Ostale oznake na kolniku i predmeti uz rub kolnika su strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja, natpisi, oznake za označavanje prometnih površina za posebne namjene, oznake za obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika).
1) Strelicama na kolniku se obilježava obvezan smjer kretanja vozila – ako su ucrtani u prometnoj traci koja je obrubljena punom razdjelnom crtom – i njima se obavještavaju vozači o namjeni prometnih traka – ako su ucrtane u traci koja je obrubljena isprekidanom razdjelnom crtom.
Strelicama se može označiti:
– jedan smjer (VI-20);
– dva smjera (kombinirana) (VI-21 i VI-22);
– tri smjera (kombinirana);
– prestrojavanje na dva bliža križanja, odnosno spajanja gdje se prestrojavanje mora obaviti prije prvoga križanja, odnosno spajanja na kome je zabranjeno skretati u označenim smjerovima (VI-23);
– smjer kretanja u garažama (VI-24);
– skretanje prometa (VI-25);
– najava završetka pretjecanja (VI-26).

h20
VI-20

h21

VI-21

h22

VI-22

h23
VI-23

h24

VI-24

h25
VI-25

h26

VI-26
2) Polja za usmjeravanje prometa označavaju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila:
– između dve trake sa suprotnim smjerovima (VI-27);
– između dve trake sa istim smjerovima (VI-28);
– na mjestu otvaranja posebne trake za skretanje (VI-29);
– ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova (VI-30, VI-31 i VI-32);
– na ulaznom kraku na autocestu (VI-33);
– na izlaznom kraku sa autocestu (VI-34).

h27
VI-27

h28

VI-28

h29
VI-29

h30
VI-30

h31

VI-31

h32

VI-32

h33
VI-33

h34

VI-34
3) Crta usmjeravanja označava mjesto promjene slobodne površine kolnika ispred čvrstih prepreka koje se nalaze na cesti ili na rubovima ceste.
Crte usmjeravanja mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika (VI-35), za oblikovanje prepreke na rubu ceste (VI-36) te za označavanje promjene korisne površine kolnika (VI-37).

h35
VI-35

h36

VI-36

h37

VI-37
4) Natpisi na kolniku daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti, kao što su, na primjer riječi »STOP«, »BUS«, »TAXI«, »ŠKOLA«, ali i nazivi mjesta, ograničenja brzine itd,
(VI-38, VI-39, VI-40, VI-41, VI-42, VI-43, VI-44, VI-45, VI-46, VI-47 i VI-48).
Nazivi mjesta (VI-42) i riječ »ŠKOLA« (VI-41) se ispisuju na latiničnom pismu u Federaciji Bosne i Hercegovine a na ćiriličnom pismu u Republici Srpskoj.
Međunarodne oznake se ispisuju samo na latiničnom pismu.

h38
VI-38

h39

VI-39

h41
VI-41

h42

VI-41

h45

VI-45

h46
VI-46

h47

VI-47

h48

VI-48
Natpisi na kolniku mogu biti izvedeni i kao umetnuti prometni znakovi (VI-43, VI-44, VI-45).
5) Označivanje prometnih površina za posebne namjene služi za obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za autobuska stajališta (VI-49, VI-50 i VI-51), obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za taxi vozila (VI-52), obilježavanje pješačkog prijelaza u blizini škole (VI-53), obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo osobama sa invaliditetom (VI-54) te obilježavanje mjesta na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (VI-55 i VI-56) i obilježavanje biciklističkih i pješačkih staza (VI-57).

h49

VI-49

h50
VI-50

h51
VI-51

h52
VI-52

h53
VI-53

h54
VI-54

h55
VI-55

h56
VI-56

h57
VI-57
6) Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila služi za označavanje prostora za parkiranje.
Parkiranje u odnosu na rub kolnika može biti uzdužno (VI-58), pod kutom (VI-59) i normalno
(VI-60).

h60
VI-58

h61
VI-59

h62
VI-60
7) Obilježavanje bijelih točki uz vanjsku stranu ruba crte za ocjenu vidljivosti u magli (VI-61).
Veličina bijelih točki, koje se ucrtavaju na kolnik, je 200×40 cm, a rastojanje između dve ucrtane točke 35 metara.
VI-61
8) Obilježavanje uređaja za smirivanje prometa – preventivne izbočine na kolniku (VI-62) i uzdignute površine (VI-63)

h64

VI-62

h63

VI-63
9) Elementi konstrukcije i opreme javnih cesta i drugih predmeta koji označavaju stalne prepreke unutar mjera prometnog profila obilježavaju se crveno – bijelom, a slobodnog profila crno – bijelom oznakom (VI-64).

h65
VI-64
10) Evakuaciona crta na oblozi tunela obilježava se cijelom dužinom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u pješačke prolaze i prolaze za vozila, crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL 2002)
(VI-65).
Evakuaciona crta na oblozi tunela izvodi se tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pješačkog hodnika.

h66

reg

Copyright 2014/2018 - NoOne d.o.o. - Sarajevo - Sva prava zadržana Autoškola LIFELINE.