shs chiptuning
podizaci
slep
akta
maxi mix
instruktori 1
reg
olx
kako ja vozim
mojeklepe.ba
LocirajPosao
akos.ba
4zida.ba b
instruktori 2
nabavi.ba
akta
mojaOkolina.ba
VasOdmor
nekretnine banner
vezir.ba
telefoni.ba
nextbike.ba
bh map app
app
nextbike.ba 2
atiker
racunovodja.ba
testovi
Instruktor
app
Alibeg.Ba
rutmap.ba
testovi
radnomjesto.ba
BHTruck.org
poduzetnik.ba
jaspijun.com
app
instruktori 3
KudSad.ba
akta
kliker.ba
AGENCIJA ZA NEKRETNINE STANPROMET
app
pomozi ba
4zida.ba c

DOPUNSKE TABLE

Dopunske ploče
Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče bliže određuju značenje prometnog znaka.

Temeljna boja dopunske ploče
Temeljna boja dopunske ploče mora biti ista kao i temeljna boja znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči mora biti ista kao i boja natpisa i simbola na osnovnom znaku uz koji se dopunska ploča postavlja.

Postavljanje dopunskih ploča
(1) Dopunske ploče postavljaju se zajedno sa prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba prometnog znaka.
(2) Širina dopunske ploče postavljene uz znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od prečnika znaka, ako je znak u obliku kruga, izuzev kada se postavlja uz znak II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza).
(3) Visina dopunske ploče, ne smije iznositi više od polovine njene dužine, izuzev dopunskih ploča V-6, V-7, V-20, V-21, V-22, V-34, i V-35.

Vrste dopunskih ploča
Dopunske ploče su:
dopunska ploča V-1 obilježava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi;

Znak V-1

dopunska ploča V-2 obilježava udaljenost do mjesta na kom stoji znak II-2 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo;

Znak V-2

dopunska ploča V-3 obilježava dužinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se postavlja dopunska ploča;

Znak V-3

dopunska ploča V-4 obilježava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i objekta, terena ili dijela ceste na koji se obavijest odnosi;

Znak V-4

dopunske ploče V-5 i V-6 označavaju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijest važi, ako ne važi neprekidno;

                             

Znak V-5                                                              Znak V-6

dopunska ploča V-7 sadrži bliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka;

Znak V-7

dopunske ploče od V-8 do V-15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

                                       

Znak V-8                                      Znak V-9                                      Znak V-10                                      Znak V-11

                                       

Znak V-12                                      Znak V-13                                      Znak V-14                                      Znak V-15

dopunska ploča V-16 obilježava uklanjanje vozila »paukom« na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno. Postavlja se uz znak II-40 (zabrana zaustavljanja i parkiranja);

Znak V-16

dopunske ploče V-17 do V-22 označavaju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno sa jedne ili druge strane znaka;

                          

Znak V-17                                      Znak V-18                                       Znak V-19

                          

Znak V-20                 Znak V-21                Znak V-22

dopunske ploče od V-23 do V-30 označavaju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak III-38 (parkiralište);

                                       

Znak V-23                                      Znak V-24                                      Znak V-25                                      Znak V-26

                                       

Znak V-27                                      Znak V-28                                      Znak V-29                                      Znak V-30

dopunska ploča V31 obilježava mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba sa invaliditetom ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti osoba sa invaliditetom u kolicima. Postavlja se uz znak I-33 (opasnost na cesti) i III-38 (parkiralište);

Znak V-31

dopunska ploča V-32 (za vrijeme kiše) i dopunska ploča V-33 (za vrijeme snijega) označavaju vremenske uvjete u kojima važi znakom određena opasnost ili izričita naredba.

             

Znak V-32                                        Znak V-33

dopunske ploče V-34 i V-35 označavaju položaj ceste sa pravom prvenstva prolaza. Dopunska ploče V-34 postavlja se uz znak III-4 (cesta sa pravom prvenstva prolaza). Dopunska ploča V-35 postavlja se uz znak II-1 (nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza) i II-2 (obvezno zaustavljanje).
Položaj i broj krakova prikazanih na dopunskoj ploči moraju odgovarati položaju i broju krakova raskrižja;

                                      

Znak V-34                                                       Znak V-35

dopunska ploča V-36 obilježava početak dijela ceste na kom se sa trake ceste ili njenog dijela odstranjuje snijeg ili izvode radovi u svezi sa sprječavanjem nastajanja i uklanjanja poledice (posipanje kolnika).
Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju ceste (čišćenje snijega). Ploča je pridodata znaku I-25 (radovi na cesti);

Znak V-36

dopunska ploča V-36 a objašnjava da se na cesti izvode radovi u svezi sa označivanjem i iscrtavanjem oznaka na kolniku.
Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju ceste(iscrtavanje oznaka na kolniku). Postavlja se uz znak I-25 (radovi na cesti), i II-34 (ograničenje brzine).

Znak V-36 a

dopunska ploča V-37 objašnjava da je prometni znak kojem je dodata dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolovozu.
Dopunska ploča se postavlja uz znak I-33 (opasnost na cesti) ili II-34 (ograničenje brzine);

Znak V-37

dopunska ploča V-38 obilježava da je staza za bicikle, označena znakom II-47 (biciklistička staza), kojem je dodata dopunska ploča dvosmjerna;

Znak V-38

1dopunska ploča V-39 obilježava prolaz za teretno vozilo sa vangabaritnim teretom;

Znak V-39

reg

Copyright 2014/2018 - NoOne d.o.o. - Sarajevo - Sva prava zadržana Autoškola LIFELINE.